Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Collectieve actie artikel 3:305a BW / renteswaps. De rechtbank verklaart Stichting Renteswapschadeclaim niet-ontvankelijk in haar 28 vorderingen jegens Rabobank op twee te onderscheiden...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige tenuitvoerlegging van een vonnis. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een faillissementscurator. Aansprakelijkheid van de...
Datum uitspraak: 7-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit bijzondere prudentiƫle maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, art. 19 onder c, 20, 25
Datum uitspraak: 17-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

3 boetes wegens overtredingen van de Wft; onvoldoende informatie verstrekt en ingewonnen inzake specifieke beleggingsfondsen (de artikelen 4:20 en 4:24 Wft ); niet voldaan aan zorgplicht...
Datum uitspraak: 2-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opzegging kredietovereenkomst door bank. Niet gebleken dat de bank in de gegeven omstandigheden onrechtmatig of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar jegens de...
Datum uitspraak: 19-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voortvarendheid. Standstill-bepaling ex art. 64, lid 1 EG-Verdrag. Belanghebbende heeft een tegoed aangehouden op een Zwitserse bankrekening. De rente en saldi van het tegoed zijn niet...
Datum uitspraak: 12-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bankgarantie: aan de vereisten voor een geldige afroep is niet voldaan. De bank heeft niet aan haar waarschuwings- en inlichtingenplicht jegens begunstigde voldaan. De bank heeft in haar...
Datum uitspraak: 20-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging swaptransactie, zorgplicht bank
Datum uitspraak: 26-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dwaling bij aangaan borgtochtovereenkomst door particulier met een zakelijk karakter. schending van de zorgplicht door de Bank door na te laten de aspirant-borg te informeren over de...
Datum uitspraak: 15-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW ; in strijd handelen met het bepaalde in de artikelen 5:59, 5:58 lid 1 aanhef en sub d van de Wet op het financieel toezicht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature