Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet op het consumentenkrediet. Persoonlijke lening. Cessie. Vertragingsvergoeding na algehele opeising over de contant gemaakte hoofdsom. Opeisbaarheid van de vordering. Belang bij de...
Datum uitspraak: 26-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak inzake schadeloosstelling onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. Deskundigenbericht De Ondernemingskamer beveelt met het oog op de...
Datum uitspraak: 29-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schending zorgplicht overkreditering
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Nederlandsche Bank heeft bestuurlijke boetes opgelegd aan eisers wegens overtreding van artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het feitelijk leiding...
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

depositogarantiestelsel, rekening ten behoeve van een derde als bedoeld in artikel 19, onderc, Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
Datum uitspraak: 7-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, art. 19 onder c, 20, 25
Datum uitspraak: 24-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan verzoeker is een bestuurlijke boete opgelegd vanwege het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht door een...
Datum uitspraak: 25-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres komt op tegen de beslissing van DNB om uit hoofde van het depositogarantiestelsel (Bbpm) voor depositohouders van DSB een vergoeding toe te kennen van ongeveer € 80.000,...
Datum uitspraak: 8-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Depositogarantiestelsel. Bewijslast inzake tijdige vaststelling van derde. Naar het oordeel van de rechtbank dient artikel 20, tweede lid, van het Bbpm in samenhang met artikel 25,...
Datum uitspraak: 5-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vergoeding uit het depositogarantiestelsel Icesave. Rekening op naam van mevrouw B. Niet gebleken dat de heer A mederekeninghouder is. Verzoek om de rekening ook op zijn naam te zetten,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature