Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bank is bevoegd de opslag op het Euribor tarief eenzijdig te wijzigen, geen vernietiging opslagwijzigingsbeding, eiser is natuurlijk persoon maar geen consument in de zin van de...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige tenuitvoerlegging van een vonnis. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een faillissementscurator. Aansprakelijkheid van de...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kan de bank een beroep doen op een taxatierapport van een makelaar dat niet in haar opdracht is gemaakt?
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Euribor-lening met opslag. Geen bevoegdheid tot verhoging van de opslag overeengekomen. De bedragen die de bank in rekening heeft gebracht uit hoofde van de verhoogde opslag zijn...
Datum uitspraak: 16-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omvang rechtsstrijd in hoger beroep. Zorgplicht taxateur. Gebruik door Rabobank van drie jaar oud taxatierapport. Rabobank kon niet gerechtvaardigd het vertrouwen hebben gehad dat de in...
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bank moet alsnog een deugdelijk onderbouwde berekening geven van het bij haar cliënt als eindafrekening van een renteswap in rekening gebrachte bedrag. Beroep op dwaling is verjaard en...
Datum uitspraak: 8-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Combinatie euriborlening en renteswap. Schending zorgplicht bank. Eenzijdige opslagverhoging door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (6:248 lid 2 BW).
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bank verleent krediet aan dochteronderneming. Afgesproken wordt dat als zekerheid de vorderingen van de dochter zullen worden verpand, alsmede dat een hypotheekrecht op panden van de...
Datum uitspraak: 7-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, art. 19 onder c, 20, 25
Datum uitspraak: 2-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opzegging kredietovereenkomst door bank. Niet gebleken dat de bank in de gegeven omstandigheden onrechtmatig of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar jegens de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature