Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding per datum beschikking wegens ernstig verwijtbaar handelen. Geen wettelijke verhoging over het loon dat na de schorsing niet meer is betaald maar wel is verschuldigd.
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

- ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer, ernstig verwijtbaar handelen van werkgever - wel transitievergoeding - geen billijke vergoeding
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werknemer laat, ondanks eerdere instructies van werkgever dat niet te doen, bij zijn vertrek van het werk, het kasgeld in zijn bureaulade achter. In de nacht daarop wordt er ingebroken...
Datum uitspraak: 28-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geval van een overgang van de onderneming vanuit een faillissement, voorbereid middels een pre-pack, is artikel 7:666 BW van toepassing. Derhalve zijn de regels van de overgang van...
Datum uitspraak: 19-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering achterstallige bonus. Kennelijk onredelijk ontslag van de bestuurder van een vennootschap? Wanneer de werkgever het vaste loon doorbetaalt over de periode waarin de directeur...
Datum uitspraak: 24-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, discriminerende/kwetsende uitlating van werkneemster vormt geen dringende reden voor ontslag op staande voet
Datum uitspraak: 10-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

7:629 (derde lid) BW en re-integratie inspanningen
Datum uitspraak: 16-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 ( LJN: BV0616 ). Werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 lid 4 BW voor persoon die buiten dienstbetrekking voor...
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Indiensttreding bij nieuwe werkgever die pand en inventaris oude werkgever overneemt/geen overgang van onderneming/keuzemoment voor werknemer / indiensttreding tegen gelijke...
Datum uitspraak: 25-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, 21-12-2011 , LJN BV1500 , JA 2012, 65, JAR 2012, 42. Zorgplicht werkgever, arbeidsplaats/werkomgeving, letselschade, 7:658 BW,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature