Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opheffing bevel inbewaringstelling en schorsing inbewaringstelling. Gefailleerde heeft de administratie niet ingeleverd, de curator heeft de administratie na bericht van de verhuurder...
Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Eigen aanvraag faillissement twee dochtermaatschappijen in groep. (Kennelijk) onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:9 BW en 2:248 BW en misbruik van...
Datum uitspraak: 17-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Faillissementspauliana. Vernietiging rechtshandeling. Benadeling schuldeisers.
Datum uitspraak: 26-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arrest na verwijzing (HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:166). In het kader van een doorstart verkoopt een curator de bedrijfsinventaris van de gefailleerde. Een in het bedrijf van de...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op het tussenvonnis van 20 april 2016, waarin is geoordeeld dat de bestuurder aannemelijk heeft gemaakt dat andere feiten en omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling...
Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Faillissement huurder (B.V.). Dient (ex) bestuurder hiervan mededeling te doen aan verhuurder? Geen sprake van een spreekplicht.
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige tenuitvoerlegging van een vonnis. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een faillissementscurator. Aansprakelijkheid van de...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Curator heeft rechtshandeling vestiging hypotheekrecht terecht vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Wetenschap van benadeling schuldeisers
Datum uitspraak: 15-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht, goederenrecht. Art. 39 en 57 lid 3 Fw. Valt boedelvordering verhuurder uit voortgezette huur onder diens pandrecht? Positie boedelvordering ten opzichte van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature