Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging beschikking waarbij een verzoek tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor was afgewezen nu er zich naar het oordeel van het hof geen grond voordoet om het verzoek...
Datum uitspraak: 29-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

bewind
Datum uitspraak: 28-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan voorwaarden voor toepassing artikel 3:194 BW is voldaan.. Gedaagde 1 was op de hoogte van het bestaan van de AXA Bankrekeningen in België en van het positieve saldo daarop, maar...
Datum uitspraak: 9-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 13 Recronvoorwaarden is niet oneerlijk in de zin van Richtlijn 93 /13/EEG van 5 april 1993
Datum uitspraak: 31-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beslagperikelen. Bank legt beslag op aandeel van de debiteur in de woning die in een nog onverdeelde nalatenschap valt, in plaats van op het aandeel van de debiteur in die nalatenschap....
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opheffing bewind en mentorschap. Nu in de gegeven omstandigheden een effectief beheer van de financiën van rechthebbende en een behoorlijk waarnemen van haar belangen van...
Datum uitspraak: 12-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid van bij testament benoemd bewindvoerder. Tekortschieten in zorg goed bewindvoerder (art. 4:163 BW)? Tegen hoogte declaraties bewindvoerder en ontbreken specificaties...
Datum uitspraak: 17-2-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht: zuivere aanvaarding is onherroepelijk. geen situatie 4:194 lid 2 BW De kantonrechter acht geen omstandigheden aanwezig waarop een uitzondering op de regel, dat zuivere...
Datum uitspraak: 9-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte. Erfgenaam verhuurder gebonden aan huurovereenkomst, ook al bevat deze voor verhuurder ongunstige bepalingen. Geen onvoorziene omstandigheden. De gebondenheid aan de...
Datum uitspraak: 15-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

erfgenaam heeft vermogensbestanddelen opzettelijk zoek gemaakt en daarmee zijn aanspraak als erfgenaam verbeurd; ingangsdatum wettelijke rente

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature