Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ongevallenverzekering met werkgever als verzekeringnemer en de werknemers als verzekerden. Geen begunstigde aangewezen op het polisblad. Nu de door een ongeval getroffen werknemer niet...
Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werknemer raakt gewond bij klim over hek/toegangspoort van bedrijfsterrein werkgever. Dit valt onder “uitoefening van de werkzaamheden” als bedoeld in artikel 7:658 BW . Comparitie...
Datum uitspraak: 20-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval; werkneemster van een verpleegtehuis is uitgegleden over gemorste koffie op de trap, terwijl zij naaldcontainers vervoerde; artt. 7:658 BW en 7:611 BW.
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Arbeidsongeval ten gevolge van winterse gladheid. Werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter haar zorgplicht geschonden ten opzichte van de werknemer door geen...
Datum uitspraak: 5-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OD aansprakelijkheid. Gedaagde heeft werknemer van eiseres ingeschakeld voor werkzaamheden aan parkeergarage. Werknemer valt tijdens werkzaamheden door roosters boven garage en loopt...
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhaal ziektekostenverzekeraar op werkgever van slachtoffer arbeidsongeval op grond van de Ziekenfondswet is slechts mogelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de...
Datum uitspraak: 10-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deze procedure heeft betrekking op een bedrijfsongeval. Een werknemer stelt de formele werkgever, inlener en materiele werkgever aansprakelijk alsmede de eigenaar van de vorkheftruck die...
Datum uitspraak: 27-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag ex art. 7:681 BW. Beoordeling van een vordering ex art. 7:681 lid 1 en 2 vergt dat eerst, aan de hand van alle omstandigheden van het geval,...
Datum uitspraak: 29-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vrijwilligster in manege valt van paard. Aansprakelijkheid manegehouder. Art. 7:658 lid 4 BW.
Datum uitspraak: 9-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen kennelijk onredelijk ontslag; arbeidsongeschiktheid werknemer.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature