Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatig handelen door een advocaat jegens een wederpartij door het entameren van een procedure die in verband met het verstrijken van een appeltermijn bij voorbaat kansloos was....
Datum uitspraak: 3-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot verdeling ten onrechte door de vrouw zelf en niet door de bewindvoerder ingesteld. Rechtbank merkt dit aan als een vergissing die zich voor rectificatie leent
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding. Voor vernietiging vatbare overeenkomst in beschikking. Indien de rechter in een (echtscheidings)beschikking bepaalt dat de onderlinge vermogensrechtelijke regeling die...
Datum uitspraak: 13-12-2013
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen wettelijke grondslag voor toekennen vergoeding ter zake gebruik echtelijke woning in de periode voorafgaand aan echtscheiding. Wijze van berekenen gebruiksvergoeding na...
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zorgplicht advocaat. De conclusie is dat gedaagde niet, zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat betaamt, heeft gezorgd voor en ook niet heeft toegezien op de correcte...
Datum uitspraak: 6-7-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet griffierechten burgerlijke zaken. Griffierecht wordt te laat betaald. Een geslaagd beroep op de hardheidsclausule (artikel 282a, lid 4 Rv) ledt tot ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Centraal staat de vraag of het vonnis waarbij de ontruiming van een woning is uitgesproken (ook) een executoriale titel oplevert voor verhaal van de ontruimingskosten.
Datum uitspraak: 13-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan omvangrijke producties zonder dat uiteen is gezet op welke stellingen die producties betrekking hebben, kan worden voorbijgegaan.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature