Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderhoudsverplichting stiefouder, stukken buiten beschouwing gelaten omdat er geen beëdigde vertaling is overgelegd.
Datum uitspraak: 13-11-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schenkingen door onderbewindgestelde
Datum uitspraak: 4-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vanwege psychische beperkingen os er een beschermingsbewind ingesteld en worden de administratie van saniet geordend en de financiën beheerd. De beschermingsbewindvoerder zou uitvoering...
Datum uitspraak: 5-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

voor vordering tot schadevergoeding ingebrekestelling nodig; artikel 6:74, 82, 83 BW; enkele feit dat tegenpartij wanprestatie pleegt onvoldoende voor verval van daartegenover staande...
Datum uitspraak: 25-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een werkgever vordert van (ex) werknemers ten onrechte niet betaalde loonbelasting over vakantiebonnen. Zijn accountants is in het jaar 2008 overgegaan op een nieuw computersysteem,...
Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsaneringsregeling door de rechtbank beëindigd omdat, indien bekend was geweest dat verzoekers hun levensstandaard niet hebben aangepast aan hun finaciële tegenslagen, verzoekers...
Datum uitspraak: 3-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het in de afgelopen vijf jaar opnieuw bij onherroepelijk vonnis veroordeeld zijn terzake van het plegen van een strafbaar feit staat in de weg aan het toelaten tot de...
Datum uitspraak: 25-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewindvoerder is ernstig tekortgeschoten in de taak als bewindvoerder. De thans ex-bewindvoerder wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 180.823,73.
Datum uitspraak: 21-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beding in algemene voorwaarden bepaalt dat een cliënt moet klagen binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, mits de cliënt aantoont dat hij...
Datum uitspraak: 14-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op retentierecht op administratieve bescheiden

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature