Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

57 Rechterlijke Uitspraken

57 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfbelasting. Eiser en zijn broer hielden elk 50% van de aandelen in een bv. Eiser verkrijgt fictief aandelen op grond van artikel 13a van de Successiewet in verband met het vrijvallen...
Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Echtscheidingszaak. Slagend pensioenverweer (1:153 BW). Als gevolg van de echtscheiding kan het uitzicht van de vrouw op partnerpensioen van de Verenigde Naties in ernstige mate...
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft een overeenkomst inzake lijfrentesparen als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 afgesloten. O.g.v. art. 295, vierde lid,...
Datum uitspraak: 22-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aard van de pensioentoezegging geslaagd beroep op artikel 6:8A BW (klachtplicht)
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

informatieverplichting pensioenfonds eindigen aanvullende Anw-hiaatverzekering (aanvullend vrijwillig partnerpensioen op risicobasis
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Slotuitkeringen van ingegane arbeidsongeschiktheidsverzekering vormen geen ‘eenmalige uitkering ter zake van overlijden’ (art. 11, lid 1, letter m, Wet LB 1964) maar zijn onderdeel...
Datum uitspraak: 12-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

verwijzingszaak, vervolg op ECLI:NL:HR:2014:625; recht op nabestaandenpensioen?
Datum uitspraak: 24-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

ANW-hiaatpensioen. Geen toestemming van de begunstigde partner vereist bij beëindiging van de deelneming aan een ANW-hiaatpensioenregeling door de werknemer.
Datum uitspraak: 3-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De werknemersvrijstelling ex art. 32, lid 1, onderdeel 9, SW 1956 vindt geen toepassing. Niet aannemelijk is gemaakt dat het door belanghebbende verkregene kan worden beschouwd als de...
Datum uitspraak: 1-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg echtscheidingsconvenant; verdeling bij helfte overeengekomen?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature