Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting, aftrek TBS-kosten, waardering uitkering kapitaalverzekering Verweerder heeft over het jaar 2008 een navorderingsaanslag opgelegd. In geschil zijn allereerst de...
Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Echtscheidingszaak. Slagend pensioenverweer (1:153 BW). Als gevolg van de echtscheiding kan het uitzicht van de vrouw op partnerpensioen van de Verenigde Naties in ernstige mate...
Datum uitspraak: 9-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Verdeling eenvoudige gemeenschap. Wettelijke rente, wanneer is schuldenaar in verzuim bij niet uitgevoerd periodiek...
Datum uitspraak: 8-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Man is gescheiden van zijn echtgenote. In de verrekening van de huwelijkse voorwaarden wordt aan hem een levensverzekering toegescheiden. Hij wijzigt de begunstiging niet. Hij krijgt een...
Datum uitspraak: 22-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Twee incidenten. (1) Vordering tot overlegging van stukken door ex-echtgenote (in het kader van pensioengeschil en boedelverdeling) met beroep op art. 843a en art. 21/22 Rv. Vordering...
Datum uitspraak: 8-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg kwijtingsbeding. Toedeling tegen betaling van aandelen in familiebedrijf na erfenis. Zus heeft er gezien conflicten redelijkerwijs bedacht op moeten zijn dat broer beoogde te...
Datum uitspraak: 16-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrouw betaalt begrafeniskosten overleden partner met wie zij een samenlevingscontract had. Zij vordert deze terug van de erfgenamen (ouders, broer en zus van overledene) als schuld van...
Datum uitspraak: 12-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlijdensschade. Artikel 6:108 lid 1 en 2 BW. Eiseressen vorderen vergoeding van overlijdensschade na het overlijden van hun echtgenoot/vader in 1993. De rechtbank formuleert...
Datum uitspraak: 18-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie, vastgesteld bij vonnis van 10 juni 1986 en bij beschikking van 26 juni 2006 verlengd tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de vrouw kan tussentijds worden...
Datum uitspraak: 29-5-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over limitering partneralimentatie (WLA), echtscheidingsconvenant met een niet-limiteringsbeding, overgangsrecht; cassatie, aan middel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature