Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

rechtbank gelast de doorhaling van de aantekening gezamenlijk gezag in het gezagsregister. Geen sprake van verzoek van beide ouders. Vader heeft digitaal gezamenlijk gezag aangevraagd...
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ipr huwelijksvermogensrecht Gedeelde aanspraak op kindgebonden budget? Spoedeisend belang in kort geding
Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Lotsverbondenheid verbroken wegens grievend gedrag van de vrouw. Werkelijke proceskostenveroordeling.
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Voor herstel vatbaar inkomensverlies. Terugbetalingsverplichting.
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging herstelbeschikking rechtbank.
Datum uitspraak: 21-11-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijze van berekening kindgebonden budget, kinderalimentatie en partneralimentatie in het geval de minderjarige hoofdverblijf heeft bij de alimentatieplichtige en een co-ouderschap heeft...
Datum uitspraak: 18-8-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

RWN: kind uit bigaam huwelijk: Geschil betreft de vraag of bij toepassing van erkenningsregel van artikel 10:101 BW de geldigheid van het aan de afstamming ten grondslag liggende huweljk...
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling bijdrage kosten levensonderhoud en studie. Bijdrage stiefouder. Begrip “tot het gezin behoren”. Forfaitaire woonlast.
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

faillissement, huwelijkse voorwaarden, gezamenlijk gebruik bankrekening, prijsgeld, loterij
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank houdt bij de vaststelling van de behoefte van de vrouw rekening met KGB/AOK dat zij ontvangt en brengt het aandeel van de vrouw in de kosten kinderen in mindering op haar netto...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature