Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg levensverzekering; Aard en omvang zorgplicht assurantietussenpersoon. Een assurantietussenpersoon mag in het algemeen afgaan op de juistheid van de door zijn opdrachtgever...
Datum uitspraak: 1-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout advocaat. Schade. Bewijswaardering.
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schijn van bevoegdheid ook indien vennoot is uitgetreden. Zie tussenarrest ECLI:NL:GHAMS:2015:4430.
Datum uitspraak: 20-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot verwijdering uit incidentenregister van financiële instellingen. Ontvankelijkheidsverweer verworpen. Inderdaad kan o.g.v. de artikelen 36 en 46 Wbp via een...
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Vordering tot vernietiging verdeling nalatenschap. Selbsteintritt. Verrekening studieschuld met legaat. Recht op informatie van legataris jegens executeur. NB: Ten aanzien van...
Datum uitspraak: 15-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Door defungeringsregeling geleden verlies op certificaten is negatief loon.
Datum uitspraak: 17-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Omvang van de opdracht en de deskundigheid van de opdrachtgever zelf. Maatstaven. Betekenis van het oordeel van de accountantskamer voor de civiele...
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het kort geding gaat over de vraag of de SNS Bank de bancaire relatie met eiser heeft kunnen opzeggen en het krediet heeft kunnen opeisen. Daarnaast speelt de vraag of het strafdossier...
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Financieel adviseur/accountant aansprakelijk voor door cliënten geleden verliezen? Vaste en betaalde adviesrelatie. Accountant in business? Oordeel Accountantskamer. Heeft financieel...
Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature