Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

125 Rechterlijke Uitspraken

125 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6, lid 2, AKW ; artikel 8 Vw 2000 ; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van...
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 2 en 3 AKW. Art. 4 AWR. Woonplaatsbegrip in de AKW is gelijk aan fiscaal woonplaatsbegrip. Duurzame band van persoonlijke aard met Nederland hoeft niet sterker te zijn dan band met...
Datum uitspraak: 2-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aftrek levensonderhoud. De zoon van belanghebbende volgde in 2008 een opleiding aan een particuliere instelling. Belanghebbende wenst de kosten daarvan integraal in aftrek te brengen als...
Datum uitspraak: 18-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering tegemoetkoming kob aan een inwoner van Turkije is in strijd met het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972.
Datum uitspraak: 26-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IB/PVV. Artikel 16 AWR . Nieuw feit. Interne compensatie. Beroep op vertrouwensbeginsel. Aftrek kosten kinderopvang. Navordering wegens ontbreken nieuw feit afgewezen. Opgewekt...
Datum uitspraak: 7-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Door eisers gemachtigde verstrekte (onjuiste) informatie in voorgaand jaar staat navordering in latere jaren niet in de weg.
Datum uitspraak: 7-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitgaven voor monumentenpand. Aftrek in verband met uitgaven voor levensonderhoud van dochter. Plaats in de samenleving van dochter.
Datum uitspraak: 13-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 1.4 van de Wet IB 2001 wordt onder een kind mede verstaan een pleegkind, ook wat betreft bloed- en aanverwantschap. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 november...
Datum uitspraak: 2-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Navorderingaanslagen en boetebeschikkingen opgelegd aan exploitant coffeeshop. Nieuw feit. Schending administratieplicht. Omkering bewijslast. Winstcorrecties berusten op redelijke...
Datum uitspraak: 10-2-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht (behoudens 1 kwartaal voor 1 kind) een bedrag, opgevoerd als persoonsgebonden aftrek ter zake van levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar, niet in aftrek...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature