Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

86 Rechterlijke Uitspraken

86 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het bedrag dat belanghebbende op basis van een ontnemingsprocedure aan de Staat moet betalen kan pas ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin hij het bedrag voldoet en...
Datum uitspraak: 18-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtsopvatting van de heffingsambtenaar dat verkoopgegevens van objecten, die in het kader van de afwikkeling van een echtscheiding of erfenis zijn verkocht, niet bruikbaar zijn, is...
Datum uitspraak: 11-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2000. Correctie vervreemdingsprijs o.g.v. art. 20c, lid 4, Wet IB '64. Vervreemding aanmerkelijk belang in 2000. Eiser stelt dat de...
Datum uitspraak: 14-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schenkingsrecht. Bij de verdeling van de erfenis van de vader heeft de broer van eiser de woning gekregen. Een aantal jaren later schenkt de broer een bedrag aan eiser in verband met een...
Datum uitspraak: 4-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

KB-Luxrekeningen Toepassing van artikel 27 e AWR ontslaat de inspecteur niet van zijn verplichting voor de feitelijk toegepaste correctie een onderbouwing te geven. De enkele...
Datum uitspraak: 30-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende behoort, na aanvankelijke ontkenning van alle door de inspecteur gestelde feiten, tot de zogenaamde bekenners: op 21 september 2010 heeft hij alsnog opening van zaken...
Datum uitspraak: 29-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omkering en verzwaring bewijslast omdat belanghebbende geen informatie heeft verstrekt waaruit duidelijk kon worden hoe hij in zijn levensonderhoud heeft voorzien. Anders dan de...
Datum uitspraak: 8-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Met al hetgeen hij heeft aangevoerd heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt, laat staan doen blijken, dat de uitspraak op bezwaar onjuist is.
Datum uitspraak: 13-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Waardering vordering uit hoofde van Amsterdams verrekenbeding. Voorwaardelijke opzet is onvoldoende om te worden bestraft met een boete bij primitieve aanslag.
Datum uitspraak: 13-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft als erfgenaam van erflater een erfenis ontvangen. Eiser heeft in zijn aangifte voor het recht van successie verklaard beroep te doen op tarief en vrijstelling van een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature