Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

1.994 Rechterlijke Uitspraken

1.994 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Bijboeking nettoloon in rekening-courant van directeur-aandeelhouder. Genoten? Afwaardering vordering toegestaan?
Datum uitspraak: 23-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8, leden 1 en 2, Wet OB, art. 73 BTW-richtlijn 2006. Advocaten zijn omzetbelasting verschuldigd over door hen van de raad voor rechtsbijstand voor toevoegingszaken ontvangen bedragen.
Datum uitspraak: 4-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Formeel belastingrecht; verzet. Gemachtigde van partij kan als getuige worden gehoord.
Datum uitspraak: 14-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dividendbelasting. Art. 10, lid 1, Wet op de dividendbelasting 1965. In Zwitserland gevestigd vrijgesteld lichaam heeft geen recht op teruggaaf op grond van het nationale recht, noch op...
Datum uitspraak: 14-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6, lid 2, AKW ; artikel 8 Vw 2000 ; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van...
Datum uitspraak: 11-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 6.3, lid 1, letter f, Wet IB 2001. In rechte vorderbare periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud partner. Kunnen de erfgenamen de termijnen tot hun persoonsgebonden...
Datum uitspraak: 30-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Accijns. In geschil is of de beschikking doorlopende zekerheid ten behoeve van de verleende vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats terecht is genomen en op het juiste bedrag is...
Datum uitspraak: 28-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat zij kwalificeert als ondernemer voor de heffing van omzetbelasting. Beroep...
Datum uitspraak: 23-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de Rechtbank het beroep tegen de uitspraak op bezwaar terecht ontvankelijk heeft geacht. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is in geschil of de Rechtbank de...
Datum uitspraak: 30-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:88 Awb. Een verzoek om herziening van een mondelinge uitspraak van het Hof door de Inspecteur wordt afgewezen. Het oordeel in de mondelinge uitspraak dat de Inspecteur niet...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature