Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

215 Rechterlijke Uitspraken

215 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 33, lid 1, letter a, en lid 3, alsmede art. 36b Invorderingswet 1990. De artikelen 33 en 36b van de Invorderingswet 1990 zijn zelfstandige regelingen voor het aansprakelijk stellen...
Datum uitspraak: 8-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 36, lid 4, IW 1990. Art. 7, lid 2, Uit.reg. IW 1990. Disculpatiemogelijkheid ingeval het aan opzet of grove schuld van een door het belastingschuldige...
Datum uitspraak: 28-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 32, lid 2, en 36, lid 2, IW 1990. Art. 36.1 Leidraad Invordering 2008. Geen melding van betalingsonmacht meer vereist als de ontvanger, ook zonder...
Datum uitspraak: 28-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuursprocesrecht. Invordering. Art. 36, lid 2, IW 1990. Bewijs(last) betreffende de ontvangst door de Ontvanger van een brief, strekkende tot kennisgeving van liquiditeitsproblemen....
Datum uitspraak: 18-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is door de Ontvanger aansprakelijk gesteld voor belastingschulden. Door het laten verschepen van rode brandweerauto’s naar buiten Nederland en de Ontvanger daarover niet...
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende stelt dat aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrechten ten onrechte aan hem, en niet aan zijn vader, eigenaar van de woning, zijn opgelegd. Als de aanslagen aan zijn...
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invordering. Aansprakelijkstelling bestuurder. Het is aan opzet dan wel grove schuld van de zijde van de BV te wijten dat de verschuldigde belasting meer beloopt dan op aangifte behoorde...
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op HR 17.2.12 LJN BV3927 . Ondanks tijdige verzending rechtsgeldige melding betalingsonmacht niet aannemelijk gemaakt.
Datum uitspraak: 17-12-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoofdelijk aansprakelijkheid voor de door de besloten vennootschap onbetaald gelaten premies.
Datum uitspraak: 2-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor niet betaalde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature