Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

118 Rechterlijke Uitspraken

118 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 26 IVBPR, art. 14 EVRM, art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, art. 1 van het Twaalfde protocol bij het EVRM. Art. 35b en 35c Successiewet 1956 (tekst 2009)....
Datum uitspraak: 18-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep op de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, AWB 11/5509 , LJN: BX3386 beslist het Hof dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet in strijd...
Datum uitspraak: 14-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gelet op het doel dat de wetgever met de bedrijfsopvolgingsregeling voor ogen heeft gestaan, zijn ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen niet als gelijke gevallen te...
Datum uitspraak: 21-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Foutenleer. Vrijval reserve assurantie eigen risico. Het Hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat uit het arrest HR, BNB 2004/310 (a contrario) moet worden afgeleid dat een...
Datum uitspraak: 21-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Foutenleer. Vrijval reserve assurantie eigen risico (RAER). Toepassing overgangsbepaling art. 70ba Wet IB 1964. Het Hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat de vrijvalwinst ter...
Datum uitspraak: 25-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank verklaart het beroep van eiser tegen de aanslag successierecht ongegrond. De kinderen, waaronder eiser, zijn over de geldvordering die zij op grond van artikel 4:13 van het...
Datum uitspraak: 26-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende verkoopt haar merkenrecht aan een gelieerde vennootschap en krijgt een licentie voor het voeren van dat merk tegen een vergoeding per verkocht product. De handelsnaam, die...
Datum uitspraak: 12-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De vergoeding voor de afkoop van de pachtovereenkomst behoort geheel tot de stakingswinst van eiser. Hoewel de pachter behoort tot de familiekring is de pachtersvoordeelresolutie van 4...
Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erflater is in 2006 overleden en dreef samen met zijn echtgenote een onderneming. Zij waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Ruim twee jaar na overlijdensdatum is de...
Datum uitspraak: 7-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers verkrijgen certifictaten inn een BV. de BV exploiteert een bungalowpark.De vraag is of deze activiteiten als ondernemingsactiviteiten of beleggingsactiviteiten zijn aan te merken...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature