Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

46 Rechterlijke Uitspraken

46 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord auteursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of het voordeel behaald met door belanghebbende verrichte activiteiten voor het door haar geschreven boek in aanmerking moet worden genomen als winst uit onderneming of als...
Datum uitspraak: 3-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voor een verhoging van de transactieprijs met een bedrag aan royalties op grond van artikel 32 , eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het CDW is in deze zaak geen plaats. Gelet op...
Datum uitspraak: 2-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terzake van dividenduitdelingen aan in Canada gevestigde moedermaatschappij is in geschil of terecht dividendbelasting is ingehouden. De rechtbank oordeelt dat art. 4 Wet...
Datum uitspraak: 30-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Niet aannemelijk dat eiser bij bouw van woning voordeel heeft genoten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 1964.
Datum uitspraak: 9-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontvangen royalty’s in Nederland belast als resultaat uit overige werkzaamheden
Datum uitspraak: 26-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vpb. Stichting is wel belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. De inspecteur heeft ambtshalve de aanslag vastgesteld. Eiseres heeft de onjuistheid van die aanslag niet kunnen...
Datum uitspraak: 23-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Artikelen 3.25 en 3.30 Wet IB 2001. Winstneming entreegelden golfverenigigng; afschrijving op (investeringen op/in) in erfpacht verkregen grond.
Datum uitspraak: 9-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Resultaat uit overige werkzaamheden. Art. 3.91, lid 1, letter c, Wet IB 2001. Handel in opties.
Datum uitspraak: 9-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende woonde de onderhavige jaren niet in Nederland en ontving geen Nederlands inkomen. Niet binnenlands belastingplichtig. De inspecteur heeft terecht geen aanslagen IB/PVV...
Datum uitspraak: 16-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invorderingswet. Bij de werkzaamheden die een cameraman voor X verricht is sprake van inlening.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature