Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

151 Rechterlijke Uitspraken

151 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of belanghebbende met de projecten S en AA een voordeel heeft genoten, hetzij uit dienstbetrekking, hetzij als resultaat uit overige werkzaamheden. Voorts is in geschil of...
Datum uitspraak: 14-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OB - geen btw-ondernemer voor voorgenomen verhuur van villa aan een gelieerde BV omdat in wezen sprake is van terbeschikkingstelling aan zichzelf.
Datum uitspraak: 28-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is te kwader trouw met betrekking tot het in aftrek brengen van rentekosten in verband met de eigen woning. De boete is passend en geboden.
Datum uitspraak: 31-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Genoten voordeel dat bestaat uit het tegen lagere prijs dan de waarde in het economisch verkeer verwerven van een pand is als inkomsten in natura belast in het jaar van aankoop daarvan...
Datum uitspraak: 1-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet van 18 december 1995 ivm bestrijding constructies m.b.t. onroerende zaken. Terugwerkende kracht iIn overeenstemming met gemeenschapsrecht? Aankondiging d.m.v. persbericht toegestaan....
Datum uitspraak: 11-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet van 18 december 1995 ivm bestrijding constructies m.b.t. onroerende zaken. Terugwerkende kracht in overeenstemming met gemeenschapsrecht. Geen integratieheffing igv vóór 1 april...
Datum uitspraak: 21-12-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 14-12-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 21-12-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 16-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Leges ter zake van aanvraag bouwvergunning. Heffingsambtenaar doet tweemaal uitspraak op bezwaar; ontvankelijkheid beroep. Tariefdifferentiatie voor lichte en reguliere bouwvergunningen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature