Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

KBL-zaak. Belanghebbende is houder of is houder geweest van een KBL-rekening. Vaststaat dat hij met zijn ontkenning een buitenlandse rekening te hebben of te hebben gehad, de inspecteur...
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Verzwegen vermogen in Luxemburg en Duitsland. Omkering bewijslast. Schatting vermogen. De gehanteerde schattingsmethodie is, hoewel wellicht ongebruikelijk, in zijn...
Datum uitspraak: 13-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Waardering vordering uit hoofde van Amsterdams verrekenbeding. Voorwaardelijke opzet is onvoldoende om te worden bestraft met een boete bij primitieve aanslag.
Datum uitspraak: 5-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rentevergoeding uit een depositocontract. Is de rentevergoeding bij het aangaan van het depositocontract genoten of bij het beeindigen daarvan? Negatieve inkomsten uit vermogen.
Datum uitspraak: 29-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens de microfiches beschikte belanghebbende over meerdere rekeningen...
Datum uitspraak: 20-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres kan een vorderingen op een derde niet afwaarderen omdat deze vorderingen civielrechtelijk niet bestaan. Geen opgewekt vertrouwen dat dit wel zou kunnen.
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

KBL-zaak. Belanghebbende is houder van een rekening bij KBL. Belanghebbende heeft met betrekking tot elk van de nog in geding zijnde jaren het beboetbare feit begaan door bedragen aan...
Datum uitspraak: 6-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In 2003 is belanghebbendes echtgenoot overleden. Zij woonden op dat moment in Duitsland, hadden de Duitse nationaliteit en waren naar Duits recht in "Zugewinngemeinschaft" gehuwd. Tot de...
Datum uitspraak: 20-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erflater heeft tot zijn erfgenamen benoemd zijn weduwe en Y, belanghebbende. De weduwe is benoemd tot executeur-testamentair. Y is de buitenechtelijke dochter van erflater. Tijdens zijn...
Datum uitspraak: 18-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het woord opzet in artikel 67d Awr heeft geen andere betekenis dan in andere bepalingen van deze wet. Belanghebbende heeft opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan, ook al is deze...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature