Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Eiser heeft geen recht op aftrek buitengewone uitgaven wegens adoptie omdat geen sprake is van adoptie als bedoeld in artikel 6.23 van de Wet IB 2001 maar van kosten...
Datum uitspraak: 29-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een uitkering uit een personeelsfonds wordt aangemerkt als vrijgesteld loon in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel n, van de Wet op de loonbelasting 1964 , ook al is...
Datum uitspraak: 6-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende exploiteert een uitzendbureau en richt in 2005 een dochtermaatschappij op die de activiteiten voorzet. Er wordt bij beide BV’s een boekenonderzoek ingesteld. Hierna...
Datum uitspraak: 19-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Geen ondernemersfaciliteiten voor verzekeringsarts omdat niet aan urencriterium is voldaan.
Datum uitspraak: 21-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

LB. Fondsenvrijstelling, artikel 10 juncto artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 . Gezien de redelijke verdeling van de bewijslast rust op verweerder de bewijslast om...
Datum uitspraak: 31-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is in geschil het antwoord op de vraag of de door belanghebbende onder 2.9 genoemde uitgaven als buitengewone uitgaven ten laste mogen worden gebracht van het inkomen uit...
Datum uitspraak: 24-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IVF-behandeling. Reiskosten donor aftrekbaar als buitengewone lasten ter zake van ziekte van eiseres. Verblijfskosten buiten ziekenhuis en omrijkilometers niet als zodanig aftrekbaar....
Datum uitspraak: 12-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

LB. Fondsenvrijstelling van artikel 11.1. n Wet LB. De rechtbank oordeelt dat voor het doen van vrijgestelde uitkeringen niet is vereist dat het fonds reeds vijf jaar of langer bestaat.
Datum uitspraak: 1-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De door belanghebbende gedane uitkeringen aan (ex-)werknemers vallen niet onder de fondsenvrijstelling. De geringe bijdrage van de (ex-)werknemers van (ongeveer) € 1 aan de middelen...
Datum uitspraak: 12-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Het door eiser verkregen recht (de participatie) is op het moment van ondertekening van het inschrijfformulier onvoorwaardelijk geworden en mitsdien door eiser als...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature