Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang NTFR

Volgnummer NTFR

346 Rechterlijke Uitspraken

346 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of belanghebbende met de projecten S en AA een voordeel heeft genoten, hetzij uit dienstbetrekking, hetzij als resultaat uit overige werkzaamheden. Voorts is in geschil of...
Datum uitspraak: 25-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Art. 4, lid 2, Zesde richtlijn en art 9, lid 1, BTW-richtlijn 2006. Overdracht van een nieuw schoolgebouw door een gemeente, alsmede verbouwingswerkzaamheden aan een...
Datum uitspraak: 30-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invorderingswet. Inleners- en ketenaansprakelijkheid. De gewezen vennoot van een Vof, die een fastfood restaurant van een bekende keten exploiteerde, kan op grond van artikel 18 WvK...
Datum uitspraak: 28-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is te kwader trouw met betrekking tot het in aftrek brengen van rentekosten in verband met de eigen woning. De boete is passend en geboden.
Datum uitspraak: 17-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De inspecteur dient zijn hoger beroep in op 19 december 2011 op de grond dat het akkoord gaan met een verlenging van de termijn voor het opleggen van een aanslag meebrengt dat ook de...
Datum uitspraak: 10-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Hof ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaring van belanghebbende dat de kosten van de aanbouw zijn begrepen in de betaalde koop-/aanneemsom. Ten overvloede merkt het Hof...
Datum uitspraak: 29-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. De werkzaamheden die eiseres verricht ten behoeve van de onderneming die zij samen met haar echtgenoot heeft, zijn niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard. Zij...
Datum uitspraak: 18-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Kosten voor gemene rekening. Verleggingsregeling. Art. 24 UBOB 1968. Eiseres is een instelling op het gebied van de bejaardenzorg en exploiteert onder meer een...
Datum uitspraak: 14-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rendabel maken grond. Eiser heeft, door gebruik te maken van de Regeling beƫindiging veehouderijtakken en de regeling Ruimte voor Ruimte, het slopen van varkensstallen en het in gang...
Datum uitspraak: 9-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Levering onroerende zaak op moment overgang economisch risico

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature