Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

51 Rechterlijke Uitspraken

51 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invordering. Aansprakelijkstelling bestuurder. Het is aan opzet dan wel grove schuld van de zijde van de BV te wijten dat de verschuldigde belasting meer beloopt dan op aangifte behoorde...
Datum uitspraak: 22-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betreft naheffingsaanslag omzetbelasting. Belanghebbende (gemeente X) is in het jaar 2000 begonnen met de ontwikkeling van plannen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw. Na...
Datum uitspraak: 4-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

04/02818 Belanghebbende is een publiekrechtelijk lichaam dat het beheer van het oppervlaktewater voert in het waterschap. Belanghebbende verleent aan een Duitse ondernemer B de opdracht...
Datum uitspraak: 3-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Hof is van oordeel, dat de belanghebbende tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur, zoals bedoeld onder 4.23 onder a en onder b, geen feiten en omstandigheden...
Datum uitspraak: 30-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Niet aannemelijk dat eiser bij bouw van woning voordeel heeft genoten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 1964.
Datum uitspraak: 28-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inlenersaansprakelijkheid. Ontvanger maakt inlening niet aannemelijk. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 14-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OB. Zorgcentrum kan niet aangemerkt worden als eigenbouwer in de zin van artikel 24b, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting. Verweerder heeft de naheffingsaanslag...
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. De kosten terzake van funderingsherstel zijn aftrekbaar naar rato van ieders eigendomsdeel van het gehele appartementsrecht. Alleen te dien aanzien is sprake van de...
Datum uitspraak: 12-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Proceskostenvergoeding. Stelling belanghebbende dat sprake is van bijzondere omstandigheden die vergoeding werkelijke kosten rechtvaardigen, verworpen. Door belanghebbende geclaimde...
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De NMa heeft aan belanghebbende wegens kartelafspraken boeten opgelegd. In geschil is of deze onder de aftrekbeperking van art. 3.14, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 vallen. Het hof...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature