Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft een product genaamd BioAid, een natriumacetaatoplossing, en een azijnzuuroplossing met methanol, in haar inrichting te Bakel, ingenomen, opgeslagen en verwerkt. Dit was...
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De koper van een partij dieselolie die tijdens het transport onbedoeld vermengd is geraakt met MBTE, wordt - toen bleek dat die partij voor de koper niet bruikbaar was en aan de verkoper...
Datum uitspraak: 8-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hetzelfde feit. Het hof verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de strafvervolging.
Datum uitspraak: 3-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onjuiste huisvesting legkippen. Nadere invulling begrip "legrijpe kip" in de zin van het Legkippenbesluit. Boete aan rechtspersoon opgelegd van euro 20.000.
Datum uitspraak: 10-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Valsheid in geschrift en (poging tot) oplichting. Integrale vrijspraak. Opzet niet bewezen.
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Versneden dakbedekkingsmateriaal wordt aangemerkt als afvalstof. Het afvalstoffenkarakter komt daaraan in casu niet te ontvallen. Nu de afvalstof als bouwstof (secundair...
Datum uitspraak: 4-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet herstructurering varkenshouderij. Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Hof verwerpt de eerder gevoerde, bij pleidooi herhaalde, preliminaire verweren strekkende tot...
Datum uitspraak: 27-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OVAR omdat aannemelijk is dat verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid tav de ongeoorloofdheid van de haar verweten gedraging. Vrijspraak voor het opzettelijk...
Datum uitspraak: 21-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klacht Greenpeace ex artikel 12 Sv over niet-vervolging van Euratom . Hof gelast vervolging van Euratom, omdat Euratom in Nederland geen strafrechtelijke immuniteit geniet terzake van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature