Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex artikel 577b, derde lid, Sv . Het hof oordeelt dat artikel 577b, derde lid, Sv , gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 577b Sv , de rechter de mogelijkheid biedt om...
Datum uitspraak: 29-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing vordering tot opheffing vervangende hechtenis. Eiser moet vervangende hechtenis ondergaan, nu hij niet heeft voldaan aan een door de strafrechter opgelegde...
Datum uitspraak: 13-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslissing op een vordering als bedoeld in artikel 578b Wetboek van Strafvordering (Sv). Als geen volledig verhaal van een bij strafbeschikking opgelegde geldboete heeft plaatsgevonden,...
Datum uitspraak: 8-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering staking tenuitvoerlegging vervangende hechtenis na schadevergoedingsmaatregel. Beroep op (laat) betalingsaanbod. CJIB handelde conform Aanwijzing executie....
Datum uitspraak: 28-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van Officier van Justitie te Leeuwarden ex artikel 28, eerste lid WAHV aan kantonrechter tot afgifte machtiging dwangmiddel gijzeling voor de duur van zeven dagen. Kantonrechter...
Datum uitspraak: 5-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan eiser is in het kader van een ontnemingsprocedure de verplichting opgelegd een bedrag te betalen, bij gebreke waarvan dit bedrag wordt vervangen door 72 maanden vervangende...
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tenuitvoerlegging lijfsdwang ex artikel 577c Sv niet strijdig met artikel 5, lid 1 onder b, EVRM. Het hof wijst de vordering van de advocaat-generaal toe om verlof te verlenen tot...
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek tot vaststelling van de betalingsverplichting op een lager bedrag. Artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering houdt een regeling in voor de...
Datum uitspraak: 9-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontneming, kwijtschelding restant terug te betalen wederrechtelijk voordeel wegens kennelijk onredelijke incasso opstelling CJIB.
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Anders dan de eerste rechter is het hof, met de advocaat-generaal en de verdediging, van oordeel dat, gezien de omstandigheden van het geval, de redelijkheid zich er tegen verzet de met...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature