Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzet is niet tijdig ingesteld. Opposant heeft het verstekvonnis op 30 maart 2016 met haar advocaat besproken; dit is een daad van bekendheid, zodat de verzettermijn op grond van...
Datum uitspraak: 5-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Sociale huurstelsel; strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM?
Datum uitspraak: 25-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bewindvoerder komt op tegen executoriaal bankbeslag ten laste van onder bewind gestelde. Er bestaat geen verplichting voor de deurwaarder tot kennisname van het Centrale Curatele- en...
Datum uitspraak: 21-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executoriaal beslag op saldo bankrekening afkomstig van DUO studiefinanciering beslagvrije voet, misbruik van bevoegdheid, art 3:13 BW, art. 475 RV. art.475a RV, art.475bRV, 475cRV, Wet...
Datum uitspraak: 11-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Executoriaal derdenbeslag op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Beslagvrije voet vastgesteld conform artikel 475d Rv . Beslaglegger is in beginsel bevoegd zich te voldoen uit de...
Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingevolge art. 1:100 BW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, zodat die gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld. In casu geen afwijking van deze...
Datum uitspraak: 13-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bank sluit kredietovereenkomst met 55 jarige (oud) werknemer voor maximaal € 21.000,00. Bank geeft geen uitvoering aan contractuele mogelijkheid tot beperking van het krediet vanaf het...
Datum uitspraak: 19-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ex-samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst. Gemeenschappelijke huishouding. Man vordert van de vrouw betaling van de helft van een navordering door de belastingdienst van teveel...
Datum uitspraak: 29-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verdere boedelverdeling bij uitzondering niet afdwingbaar.
Datum uitspraak: 22-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Artikel 45 lid 1 aanhef en onder a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen ('Awir') staat slechts toe dat de verhuurder van de woining, met het oog waarop de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature