Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Ambtenaar, wet nadeelscompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, bevoegdheid civiele rechter/bestuursrechter
Datum uitspraak: 24-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Causaal verband ongeval en schade. Observatie. Terugkomen op bindende eindbeslissing. Conclusies in deskundigenrapport onverenigbaar met observatiebeelden.
Datum uitspraak: 21-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Verrekening van uitgespaarde kosten van levensonderhoud (wegens verpleging in een verpleeghuis) met geclaimde schade wegens verlies aan verdienvermogen, op grond van...
Datum uitspraak: 7-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Ongeval met rolcontainer. Geschil leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure wegens onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval.
Datum uitspraak: 14-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardigde verrijking. Voornemen tot mantelzorgconstructie tussen vader en dochter werkt anders uit dan verwacht. Vader vordert gedane investeringen tot het bewoonbaar maken van...
Datum uitspraak: 20-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval; werkneemster van een verpleegtehuis is uitgegleden over gemorste koffie op de trap, terwijl zij naaldcontainers vervoerde; artt. 7:658 BW en 7:611 BW.
Datum uitspraak: 29-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Dwaling bij rechtshulpovereenkomst omdat advocaat niet heeft gewezen op mogelijkheid van toevoeging.
Datum uitspraak: 17-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Reikwijdte artikel 7:658 lid 4 BW. Uitbesteden van plukwerkzaamheden champignonkwekerij leidt niet tot buiten toepassing zijn van artikel 7:658 lid 4 BW . Eindvonnis.
Datum uitspraak: 11-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval
Datum uitspraak: 13-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Reikwijdte artikel 7:658 lid 4 BW. Uitbesteden van plukwerkzaamheden champignonkwekerij leidt niet tot buiten toepassing zijn van artikel 7:658 lid 4 BW . Bewijsopdracht.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature