Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bestuurder die zowel bestuurder was van (failliet verklaarde) stichting die ESF-Subsidies aanvroeg voor sectorfondsen en (indirect) bestuurder van (failliet verklaarde)...
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Rechtbank acht ism goede procesorde zich onbevoegd te verklaren. Nalatenschap is nog niet vereffend en verdeeld. Vruchtgebruik op koopwoning, hypotheeklasten,...
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Gevorderd bevel tot opname van een legaat in testament - waartoe gedaagde zich in convenant heeft verplicht - afgewezen. Strijd met testeervrijheid ex artikel 4:4 BW....
Datum uitspraak: 15-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het valt buiten het bestek van de echtscheidingsprocedure om, terwijl de nevenvoorzieningen reeds zijn getroffen, te verzoeken een partij op te dragen mee te werken aan of in te stemmen...
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoewel het gewezen echtelieden betreft volgt een proceskostenveroordeling van de man wegens ‘nodeloos gevoerde procedure’
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hypotheekgevers spreken bank aan voor restschuld na executie, omdat bank als speler in de financiele wereld medeverantwoordelijk zou zijn voor de crisis en restschuld. Vordering per se...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige overheidsdaad. Standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi. Nog geen definitief oordeel over het beroep van de Staat op verjaring, omdat niet vaststaat dat...
Datum uitspraak: 11-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Appeltermijn van 8 dagen bij reële executie ex art. 3:300 lid 2 BW en art. 433 Rv Indien in het dictum van het vonnis toepassing is gegeven aan de regel van art. 3:300 lid...
Datum uitspraak: 6-8-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Geen tussentijds hoger beroep mogelijk van tussenbeslissing in deelbeslissing. In deze (echtscheidings)zaak heeft de rechtbank in de beschikking de echtscheiding...
Datum uitspraak: 14-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opheffen executoriaal beslag. Vexatoir. Nalatenschap. Belangenafweging. Herstelvonnis ECLI:NL:RBLIM:2015:7535

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature