Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan het vervallen van paragrafen 3 en 4 van hoofdstuk III van de ANW ligt een legitieme doelstelling in het algemeen belang ten grondslag. Artikel 1 van het Eerste Protocol verplicht...
Datum uitspraak: 3-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Peildata. Huishouden. Verzoek terug te komen van het besluit, artikel 4:6 van de Awb van overeenkomstige toepassing. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt omdat aan voorwaarden is...
Datum uitspraak: 20-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toepassing woonlandfactor op WGA-uitkering.
Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Koppelingswet, verblijfsstatus, geen aanspraak op kinderbijslag. Omdat prejudiciële vragen zijn gesteld in de bodemprocedures kan deze omstandigheid niet worden betrokken in...
Datum uitspraak: 6-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Mogelijk recht op kinderbijslag en ouderdomspensioen voor werknemers met een ‘kleine baan’ in het buitenland.
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Klacht over toepassing Marokkaans recht die niet aan de eisen voldoet (art. 426a lid 2 Rv). Grievenstelsel; vernietiging buiten grief om. Herstelbeschikking rechtbank (art....
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. 1. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. 2. Verzoek tot voeging in het dossier van notities, bonnen en facturen. 1. Uit de gebezigde b.m. kan...
Datum uitspraak: 11-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking ANW-halfwezenuitkering. Deze intrekking volgt namelijk direct uit toepassing van de dwingendrechtelijke Wet vereenvoudiging regelingen SVB en het koninklijk besluit tot...
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1. Kwijtschelding fraudevordering. Kwijtschelding niet mogelijk volgens de toepasselijke beleidsregels. College beoordeelt wel of met toepassing van art. 4:84 Awb moet worden afgeweken...
Datum uitspraak: 16-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Centrale Raad van Beroep vraagt het Hof van Justitie van de EU om uitleg van Europese regels. Het gaat om de vraag onder welke voorwaarden een moeder zonder verblijfsvergunning een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature