Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

180 Rechterlijke Uitspraken

180 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 66, lid 3, Successiewet; onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting. Gevolg ontbreken overgangsregeling bij navordering successierecht.
Datum uitspraak: 10-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Informatiebeschikking. Artikelen 25 AWR , 27e AWR, 47 AWR en 52a AWR. 1. Omkering van de bewijslast kan aan de orde worden gesteld in zowel de procedure tegen de informatiebeschikking...
Datum uitspraak: 6-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 25, lid 2, Verdrag Nederland-Duitsland. Rechtsgeldigheid onderlingoverlegovereenkomst. Toepassing BNB 2004/344 en 345. Het niet-heffen door Duitsland over ontslagvergoeding is geen...
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstucht: controle van jaarrekening, onvoldoende grondslag voor een goedkeurende verklaring omdat het onjuiste uitgangspunt in het taxatierapport inzake de grondpositie...
Datum uitspraak: 9-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Svb heeft terecht afwijzend beslist op het verzoek van appellant om op grond van artikel 13 van het Rijnvarendenverdrag een regularisatieprocedure te starten. Daartoe is overwogen dat...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 32bd Wet LB 1964 (tekst 2013); art 1 Eerste Protocol. Crisisheffing 2013 blijft in stand. Art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR.
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 32bd Wet LB 1964 (tekst 2014); art 1 Eerste Protocol. Verlenging crisisheffing voor 2014 blijft in stand. Art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR.
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 52a, lid 3, AWR; informatiebeschikking vervalt in verband met het aldaar bepaalde gedeeltelijk van rechtswege; verhouding art. 47 AWR en art. 7:4 Awb en 8:42 Awb.
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 45 VWEU; art. 2.5 Wet IB 2001 (tekst 2005).  Zaak Kieback. Belanghebbende, woonachtig in Duitsland,  verwerft niet het belangrijkste deel van zijn inkomen over het hele jaar 2005...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature