Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang NBSTRAF

Volgnummer NBSTRAF

Annotator NBSTRAF

5.810 Rechterlijke Uitspraken

5.810 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een agent is op 14 maart 2017 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, vrijgesproken van het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, subsidiair een poging...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. In mindering brengen van v.v. gelbedrag op betalingsverplichting. Art. 33a.1.1 en art. 36e.5 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2016:874. Door de v.v. van het door de...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Poging uitlokking moord. 1. Gebruik als bewijs van p-v’s die door onder codenummers aangeduide opsporingsambtenaren zijn opgemaakt. Motiveringsvoorschrift van art. 360.1 Sv verzuimd?...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. OM-cassatie. Bij ontneming w.v.v. rekening houden met bedragen die reeds via de belastingheffing als voordeel zijn ontnomen? HR herhaalt relevante overwegingen uit...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Syriëganger. 1. Voorbereiding/bevordering van een in art. 289a Sr omschreven misdrijf; art. 96.2 Sr. 2. "Werven van gelden" a.b.i. art. 140.4 Sr. Ad 1. Het oordeel van het...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tonen camerabeelden in opsporingsprogramma. Beroep op bewijsuitsluiting. Van de door het Hof gebezigde b.m. zien de b.m. 2 en 3 op een herkenning van verdachte op basis van vanwege het...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zaak Heringa. OM-cassatie gericht tegen o.v.a.r. ter zake van hulp bij zelfdoding door een niet-arts. Art. 294.2 Sr. HR stelt o.g.v. de wet en de wetsgeschiedenis voorop dat de wetgever...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bedrieglijke bankbreuk, art. 343 (oud) Sr; als bestuurder van een gefailleerde rechtspersoon niet voeren van een deugdelijke administratie. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BK4797 en...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. Toepassing eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 3 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2002:AE3569, ECLI:NL:HR:2013:BY5217 en ECLI:NL:HR:2016:2714. Indien het Hof heeft...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Diefstal in vereniging. Falende motiveringsklacht dat verdachte de diefstal van de pallets waarmee de laadruimte van een bestelbus was volgeladen niet heeft medegepleegd. Verdachte heeft...