Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang mr.

Volgnummer mr.

47 Rechterlijke Uitspraken

47 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Diverse inkomenscorrecties. Vergrijpboete. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Omkering en verzwaring bewijslast. Redelijke schatting. Tegenbewijs geleverd?
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De heffingsambtenaar slaagt niet in de levering van het bewijs dat een aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode vastgestelde waarde van een opslag- en distributiepand niet te...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Papierfabriek moet als incourante onroerende zaak worden aangemerkt. Verweerder heeft op basis van gecorrigeerde vervangingswaarde aannemelijk gemaakt dat waarde niet te hoog is.
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leges. De heffingsambtenaar heeft leges in rekening gebracht in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw, te gebruiken voor onderhoud en reparatie van...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successiewet 1956. Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor aandelen in een besloten vennootschap (jaar 2009).
Datum uitspraak: 22-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bedrijfspand wordt gehuurd door twee huurders die een conflict met elkaar hebben. Vordering in kort geding tot ontbinding van de met één van deze huurders gesloten huurovereenkomst is...
Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitleg van overeenkomst; is sprake van een onvoorwaardelijke koopoptie of een voorkeursrecht/recht van eerste koop? Haviltex criterium. Beroep op opschorting. Intreden van verzuim....
Datum uitspraak: 16-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht bedrijfsruimte. Is er een eis in reconventie ingesteld? Geen boete verschuldigd door huurder voor feit gepleegd na de datum waartegen de huurovereenkomst door de verhuurder was...
Datum uitspraak: 16-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WOZ vakantiepark. Aan eiseres is terecht een aanslag OZBG opgelegd. Eiseres is aan te merken als gebruiker in de zin van de OZB. De door eiseres voorgestane afzonderlijke waardering van...
Datum uitspraak: 2-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte 7:230a BW. Ontruimingsbescherming afgewezen. Schorsing tenuitvoerlegging ontruiming. Ritzen-Hoekstra niet toepasbaar nu sprake is van een niet-appellabele beschikking.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature