Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

53 Rechterlijke Uitspraken

53 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgewezen verzoek om voorlopige voorziening i.v.m. weigering kinderbijslag en bijstand omdat moeder niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt. Geen plaats voor oordeel over bodemzaak...
Datum uitspraak: 1-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening van niet rechthebbende moeder van Nederlands kind in afwachting van uitkomst pre-judiciƫle vraagstelling Hof van Justitie. Geen inkomen moeder...
Datum uitspraak: 19-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Participatiewet. Herziening en terugvordering, schending inlichtingenplicht. Boete. Grove schuld aangetoond.
Datum uitspraak: 31-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht de kostendelersnorm op de bijstandsuitkering van eiseres toegepast, nu haar inwonende zoon 21 jaar is geworden. De uitzonderingen van artikel 22a, derde en...
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Besluit op bezwaar komt voor wat betreft herziening van de WWB-uitkering voor vernietiging in aanmerking nu verweerder ten onrechte heeft bepaald dat aanspraak op een voorliggende...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing bijstandsaanvraag: geen verblijfstitel. Artikelen 3 en 8 van het EVRM . Samenwerkingsovereenkomst.
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijstand over 2 periodes. De onderzoeksbevindingen bieden onvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van het college dat appellante bij haar aanvraag...
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder. De kleindochter is geen kind van appellante in de zin van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder d, van de WWB . . Daaruit...
Datum uitspraak: 24-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Door het met terugwerkende kracht verlenen van een verblijfsvergunning door de staatssecretaris is het college wettelijke rente verschuldigd over de achteraf toegekende bijstand.
Datum uitspraak: 3-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2015:3381, 13/191 WWB-R , d.d. 15-09-2015. De gerectificeerde tekst is opgenomen in ECLI:NL:CRVB:2015:3382, 13/191 WWB-G, 03-02-2015,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature