Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering verlenging Bbz-uitkering op grond van externe omstandigheden van tijdelijke aard. Tegenwerking door derden is niet van tijdelijke aard.
Datum uitspraak: 23-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting.
Datum uitspraak: 19-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijstand. Gezamenlijk hoofdverblijf. Uitgaan van registratie als fiscale partners. Reden gecorrigeerde fiscale aanslag. Appellant heeft bijstand ingevolge de WWB...
Datum uitspraak: 3-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Niet kan worden vastgesteld wat de omvang van de werkzaamheden van appellant en de hoogte van zijn inkomen zijn...
Datum uitspraak: 18-1-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geldlening gedeeltelijk omgezet in bijstand om niet. Terugvordering restant bedrag. Het netto-inkomen als zelfstandige is juist berekend. Stakingswinst.
Datum uitspraak: 14-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

de Belastingdienst heeft aan appellant de alleenstaande ouderkorting over het jaar 2005 toegekend. Daaruit kan echter naar het oordeel van de Raad niet worden afgeleid dat deze...
Datum uitspraak: 19-4-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering beperkt tot € 1470,--. Het College heeft op een onjuiste grondslag teruggevorderd. Nu de (overleden) partner de verhuur van het pand had ondergebracht in een...
Datum uitspraak: 23-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat de bij de herziening en terugvordering in aanmerking te nemen inkomsten...
Datum uitspraak: 19-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Buiten behandeling laten van de aanvragen. De Raad stelt vast dat appellanten niet binnen de hun gestelde (herstel)termijnen de gevraagde verantwoording van de besteding van het PGB...
Datum uitspraak: 23-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In aanmerking te nemen middelen bij vermindering van verschuldigde inkomstenbelasting door aftrek van buitengewone ziektekosten.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature