Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toepassing woonlandfactor op WGA-uitkering.
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Participatiewet. Kostendelersnorm. Niet rechtmatig verblijvende partner. Compensatieregeling. Geen strijd met art. 1 EP, discriminatieverbod of art. 8 EVRM Eiser woont samen met zijn...
Datum uitspraak: 6-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoewel niet alle gestelde feiten en omstandigheden meer verifieerbaar zijn, is de Raad er voldoende van overtuigd dat het kind ten tijde in geding zodanig van appellante afhankelijk was...
Datum uitspraak: 16-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Centrale Raad van Beroep vraagt het Hof van Justitie van de EU om uitleg van Europese regels. Het gaat om de vraag onder welke voorwaarden een moeder zonder verblijfsvergunning een...
Datum uitspraak: 14-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6, lid 2, AKW ; artikel 8 Vw 2000 ; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van...
Datum uitspraak: 29-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juli 2012 heeft de Belastingdienst het voorschot kindgebonden budget voor 2011 van [appellante] op nihil gesteld.
Datum uitspraak: 14-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zuiver schadebesluit / beroepstermijn / immateriële schade / geschonden norm van tijdige besluitvorming / motivering Eiser heeft het onderhavige beroep niet binnen vier weken na...
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellante heeft de Surinaamse nationaliteit en haar kind heeft de Nederlandse nationaliteit. De Svb moet onderzoeken of appellante aan art. 20 van het VWEU een verblijfsrecht hier te...
Datum uitspraak: 11-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Richtlijn 2003/109/EG / verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd / middeleneis Verweerder heeft zowel op grond van artikel 21 als artikel 21a van de Vw 2000 geweigerd eiseres een...
Datum uitspraak: 1-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Machtiging tot voorlopig verblijf / gezinshereniging / gezinsband / Marokko. Ofschoon in het besluit verweerder ook de gezinsband tussen eiseres, geboren in 1985, en haar moeder heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature