Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-2-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betrokkenen hebben zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit en zijn met behoud van een WAO-uitkering en een toeslag ingevolge de Toeslagenwet (TW) naar Turkije teruggekeerd. Op...
Datum uitspraak: 4-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit het Sahin-arrest van het Hof van 17 september 2009 volgt onder meer dat voor de beoordeling of de situatie van een vreemdeling in de gastlidstaat voor de toepassing van artikel 13...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1 /80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener Vaststaat dat in de geschetste arbeidsverhouding van eiser alle drie elementen –...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1 /80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener Uit het vereiste dat sprake moet zijn van een jaar legale arbeid bij dezelfde...
Datum uitspraak: 21-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6 van het Associatiebesluit 1 /80 / werkzaamheden via uitzendbureau / dezelfde werkgever / dezelfde inlener Verzoekster heeft zich op het standpunt gesteld dat zij rechten kan...
Datum uitspraak: 5-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 13 van Associatiebesluit 1 /80 / standstill-bepaling / twv-eis / internationale vrachtwagenchauffeurs Aan de orde is de vraag of het op 1 september 1995 ingevoerde vereiste dat...
Datum uitspraak: 1-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Besluit 1/80 / herhaalde aanvraag / arbeid in loondienst / mvv / vrijstelling. De voorzieningenrechter merkt de aanvraag van 18 mei 2005 voor een...
Datum uitspraak: 11-11-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking toeslag wegens wonen in Turkije is in strijd met associatierecht EU-Turkije; evenmin mag een afbouw op gelijke wijze als ten aanzien van EU-onderdanen per 1-1-2008. Zie ook :...
Datum uitspraak: 29-3-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / artikel 8 EVRM . In casu is overgegaan tot ontzetting van het voortgezet verblijf en ongewenstverklaring van eiser. Eiser is in het kader van gezinshereniging op 16...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature