Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

36 Rechterlijke Uitspraken

36 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-7-1996
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, nu is komen vast te staan dat de gemachtigde in het kader van vrijwilligerswerk bij de ANIB bijstand heeft verleend.
Datum uitspraak: 9-12-1997
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioenuitkering via ex-echtgenoot; inkomen i.v.m. arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven.
Datum uitspraak: 3-12-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 24-12-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 9-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering uitkering IOAW wegens verzwegen inkomsten uit zwart werk.
Datum uitspraak: 10-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Is betrokkene, gelet op het feit dat hij in het kader van de Wiw regulier werk heeft verricht, uitsluitend aangewezen op arbeid in Wsw-verband?
Datum uitspraak: 17-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betekent het enkele feit dat betrokkene onder de oude WSW geldende doelgroepsomschrijving viel, betrokkene ook onder de doelgroepsomschrijving van de nieuwe Wsw valt?
Datum uitspraak: 2-10-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kan de weigering om de grondslag van het aan eiseres verleende pensioen vast te stellen met toepassing van artikel 8, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 , op een hoger...
Datum uitspraak: 23-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toekenning WUBO-uitkering. Bezwaar tegen het niet toepassen van het zogenoemde Jeugdigenbesluit (beschikking van 13 augustus 1984, nr. U 5260, Stcrt. 1984, 164) en tegen de ingangsdatum...
Datum uitspraak: 13-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beƫindiging bijstand vanwege (verzwegen) gezamenlijke huishouding.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature