Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep van curator op kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW slaagt niet. Niet voldaan aan de eis dat aannemelijk is dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke...
Datum uitspraak: 1-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een vennootschap doet een (aanzienlijke) betaling aan haar aandeelhouder op de dag nadat de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het faillissement van de vennootschap...
Datum uitspraak: 10-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen curator en (indirect) voormalig bestuurder gefailleerde vennootschap, met als inzet gelden op derdenrekening. Vraag of vorderingen op curanda bestaan die door pandrechten...
Datum uitspraak: 28-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging van een duurovereenkomst en vermeende (schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij gebreke van een wettelijke en contractuele regeling dient de vraag of de opzegging het...
Datum uitspraak: 13-7-2007
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

ABN AMRO. Enquêteprocedure; OK heeft ten onrechte bij wijze van onmiddellijke voorziening als bedoeld in art. 2:349a lid 2 BW de verdere uitvoering van de LaSalle-transactie opgeschort....
Datum uitspraak: 10-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelvordering, onbehoorlijke vervulling bestuurstaak, persoonlijk verwijt. Gedaagde is als interim-bestuurder van eiseres werkzaam geweest. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de...
Datum uitspraak: 19-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het geschil betreft de vraag wie van de partijen thans het rechtmatige bestuur van de vereniging vormt. Beide partijen claimen met uitsluiting van de ander dat zij het rechtmatige...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betreft een uitvoerig geschil met betrekking tot een co-investeringsrecht.
Datum uitspraak: 13-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders jegens bank als gevolg van betalingen verricht door de bestuurders vlak voor faillissement van de vennootschap. Uitwinning borgtochten.
Datum uitspraak: 16-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak Ondernemingskamer 16 maart 2011 :Urs Beheer B.V. / Ecodrie Materieel Beheer B.V. .

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature