Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

39 Rechterlijke Uitspraken

39 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank begrijpt de tussen verzoeker en WOZ-specialisten gesloten overeenkomst zo, dat zij hebben beoogd overeen te komen dat verzoeker aan WOZ-specialisten kosten is verschuldigd...
Datum uitspraak: 1-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak Ondernemingskamer 1 april 2011; de ouder/leerlinggeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Stedelijk Lyceum Enschede / Het College van Bestuur van Stichting...
Datum uitspraak: 10-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen curator en (indirect) voormalig bestuurder gefailleerde vennootschap, met als inzet gelden op derdenrekening. Vraag of vorderingen op curanda bestaan die door pandrechten...
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Notarispraktijk. Overeenkomst van maatschap. Vordering van een notaris/maat tegen de andere om zich te onthouden van financiƫle transacties anders dan in de normale praktijkuitoefening...
Datum uitspraak: 19-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ondernemingsrecht. Verhaal door moeder op voormalige dochter van door moeder in het kader van hun fiscale eenheid voldane aanslag VPB, vraag of aan deze regresmogelijkheid in de weg...
Datum uitspraak: 14-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging arbitraal vonnis. Arbiters hebben ten onrechte hun bevoegdheid aangenomen. Gedaagde in de arbitrale procedure was bestuurder van een BV. In de koopovereenkomst was echter...
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bstuurdersaansprakelijkheid jegens failliete boedel.
Datum uitspraak: 11-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geldvordering (advocatendeclaratie) op een rechtspersoon die krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hangende de onderhavige gerechtelijke procedure is...
Datum uitspraak: 21-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsrecht. V.o.f. verhuurt jachtwerf aan een vennoot, die de vennootschap onder firma opzegt op een termijn van anderhalf jaar. De andere vennoot beroept zich op zijn statutair...
Datum uitspraak: 28-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoofdelijke aansprakelijkheid van gewezen, niet-rechtsgeldig bestuurder van VvE voor door VvE geleden schade.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature