Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen...
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

behoefte kind alleen op inkomen moeder gebaseerd, geen affectieve relatie
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen...
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Convenant. Grove miskenning van de wettelijke maatstaven (behoefte vrouw). Partijen zijn niet bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven.
Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingevolge art. 1:100 BW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, zodat die gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld. In casu geen afwijking van deze...
Datum uitspraak: 22-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bijdrage van de vader aan een kind ouder dan 21 jaar. Uitleg convenant ouders. Dochter kan krachtens derdenbeding rechten aan deze overeenkomst ontlenen.
Datum uitspraak: 30-1-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling kinderalimentatie. Ingangsdatum; behoefte en draagkracht conform nieuwe richtlijnen kinderalimentatie; beroep op aanvaardbaarheidstoets wat betreft woonlasten faalt.
Datum uitspraak: 16-1-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. De nieuwe echtgenote van de man wordt geacht gedeeltelijk in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Gelet op de verklaring van de huisarts en het feit dat zij...
Datum uitspraak: 31-10-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging kinderalimentatie, deels met toepassing nieuwe richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormgen. Minimumbedrag.
Datum uitspraak: 27-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitgangspunt is dat het kind zoveel als mogelijk opgroeit in een welstand die aan het inkomen van beide ouders, dus ook aan dat van de man, is gerelateerd. De behoefte wordt berekend als...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature