Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

(geen) executie vervangende hechtenis voor ontnemingsmaatregel.
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tenuitvoerlegging lijfsdwang ex artikel 577c Sv niet strijdig met artikel 5, lid 1 onder b, EVRM. Het hof wijst de vordering van de advocaat-generaal toe om verlof te verlenen tot...
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek tot vaststelling van de betalingsverplichting op een lager bedrag. Artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering houdt een regeling in voor de...
Datum uitspraak: 9-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontneming, kwijtschelding restant terug te betalen wederrechtelijk voordeel wegens kennelijk onredelijke incasso opstelling CJIB.
Datum uitspraak: 20-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang als bedoeld in art. 577c Sv in verband met het uitblijven van betaling aan de Staat van een bedrag ter...
Datum uitspraak: 29-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Beklag, beslag, art. 552a Sv. HR wijst één beschikking. Voortduring beslag en rechtsbijstand. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat het door klaagster en klager gestelde...
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Anders dan de eerste rechter is het hof, met de advocaat-generaal en de verdediging, van oordeel dat, gezien de omstandigheden van het geval, de redelijkheid zich er tegen verzet de met...
Datum uitspraak: 22-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hof wijst verzoek tot volledige kwijtschelding terugbetaling miljoenen uit drugshandel af Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op 22 januari 2010 een verzoek tot matiging van een groot...
Datum uitspraak: 27-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. Het onderdeel van de Wet aanpassing ontnemingswetgeving m.b.t. de art. 36e Sr en 577b Sv in hun samenhang beschouwd, gaat vooral om de vraag in welke fase van het...
Datum uitspraak: 7-2-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature