Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag van bestuur van een stichting en ontbinding van de stichting. Verzoeker is niet-ontvankelijk als belanghebbende. Binnen de stichting kan (indirect) voldoende controle op het...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Longartsen failliet ziekenhuis krijgen deels gelijk (ongerechtvaardigde verrijking). Maatschap. Toelatingsovereenkomsten.
Datum uitspraak: 13-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht, verbintenissenrecht. Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag. Vergoeding kosten ter voorbereiding gedingstukken en instructie van de zaak, art. 237-240 Rv, art....
Datum uitspraak: 17-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nu de openbare orde in het geding is, oordeelt het hof ambsthalve dat de door de curator ingeroepen pauliana ter zake van de verwerping van een nalatenschap niet mogelijk is, gelet op...
Datum uitspraak: 5-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). WSNP. Mogelijkheid verlenging na einde schuldsaneringstermijn. Art. 349a lid 2 en 3 Fw. Lopen schuldsaneringsverplichtingen door in de periode gelegen...
Datum uitspraak: 29-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Door rechter-commissaris na beëindiging schuldsanering met schone lei aan bewindvoerder verleende toestemming tot aangaan schikking ter zake van tot de boedel behorende...
Datum uitspraak: 11-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Curator in faillissement dat in 2006 is uitgesproken legt beslag op woning die in 1986 door een schuldenaar van de boedel op naam van zijn echtgenote is gezet. De curator stelt dat deze...
Datum uitspraak: 27-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stichting X, eiseres, is voornemens een verzoek ex artikel 2:298 BW bij de rechtbank in te dienen tot ontslag van de bestuurders van Stichting Y, gedaagde. Vooruitlopend daarop vordert...
Datum uitspraak: 10-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eisers komen op tegen de beslissing van DNB om uit hoofde van het depositogarantiestelsel (Bbpm) voor depositohouders van DSB een vergoeding toe te kennen van ongeveer € 50.000 aan de...
Datum uitspraak: 24-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de Stichting onrechtmatig heeft gehandeld jegens de crediteuren in het faillissement door mee te werken aan de instandhouding van meergenoemde...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature