Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

7 Rechterlijke Uitspraken

7 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderwerp: zorgplicht bank, hypotheek verleend mede op basis van vermogen in effectenportefeuille, geen overkreditering. De bank heeft als verstrekker van een hypothecair krediet haar...
Datum uitspraak: 27-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stichting X, eiseres, is voornemens een verzoek ex artikel 2:298 BW bij de rechtbank in te dienen tot ontslag van de bestuurders van Stichting Y, gedaagde. Vooruitlopend daarop vordert...
Datum uitspraak: 24-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vermogensbeheer zaak. Te hoog percentage in hedgefunds belegd. Overeengekomen was 50%, maar uiteindelijk meer dan 90% van het vermogen in deze fondsen belegd.
Datum uitspraak: 23-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De curator vordert, na vermindering van eis, primair - samengevat – hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van het nader vast te stellen tekort in het faillissement op...
Datum uitspraak: 8-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst effectenportefeuille, schadevordering wegens toerekenbaar tekortschieten bank. Vrijwaringsverklaring nietig wegens strijd met dwingend recht? Art. 28 lid 3 en 4 Nadere...
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Informatieplicht bank jegens cliënt die borgstellingsovereenkomst afsluit; geen zorgplicht jegens echtgenote van borg in verband met toestemmingsvereiste borgstelling, art. 1:88 BW....
Datum uitspraak: 17-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toestemming echtgenote bij aangaan borgtocht (1:88 BW) en vernietiging. Borgtocht is niet aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van bedrijf.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature