Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Opdrachtgever is commanditaire vennootschap (CV). CV wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de beherend vennoot. Commanditaire vennoten zijn niet...
Datum uitspraak: 28-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beperkingen in uitoefenen appartementsrechten door juridisch eigenaar jegens de Vereniging van Eigenaren; Uitleg van de in het openbaar register ingeschreven splitsingsstukken; Art. 2:8 BW
Datum uitspraak: 22-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Renteswap (participating cap). Adviesrelatie. Dat Rabobank in alle schriftelijke documentatie heeft benadrukt dat zij geen advies verstrekte aan CIA maar slechts optrad als haar...
Datum uitspraak: 20-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid Interne bestuurdersaansprakelijkheid van de directeur van een woningstichting voor de schade die de woningstichting lijdt in verband met een groot bouwproject, dat is...
Datum uitspraak: 19-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Appellant kan als bestuurder van verkoper, in ernstige mate worden verweten te hebben bewerkstelligd dat verkoper de koopovereenkomst niet is nagekomen door...
Datum uitspraak: 20-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding samenwerkingsovereenkomst
Datum uitspraak: 14-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging arbitraal vonnis. Arbiters hebben ten onrechte hun bevoegdheid aangenomen. Gedaagde in de arbitrale procedure was bestuurder van een BV. In de koopovereenkomst was echter...
Datum uitspraak: 10-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is rechtshandeling van B.V. i.o. door de juiste partij bekrachtigd.
Datum uitspraak: 27-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Het handelen van de (indirect) bestuurder is zodanig onzorgvuldig dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijs kan worden gemaakt. Bestuurder is...
Datum uitspraak: 19-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietigde besluiten overheid gericht aan holdingvennootschap; onrechtmatige daad; holding- en dochtervennootschap; schade en causaal verband. Onjuist is het standpunt dat schade die de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature