Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bankbreuk.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bedrieglijke bankbreuk bij rechtspersonen. Art. 343 onder 1 Sr. Het als bestuurder van een rechtspersoon onttrekken van goederen aan de boedel. Voor een bewezenverklaring van het...
Datum uitspraak: 25-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen door (aandelen in de) vennootschap over...
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij de beoordeling van grondslag D, onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW , stelt het hof voorop dat de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen [X.], het binnen...
Datum uitspraak: 18-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft gedurende geruime tijd geen gevolg gegeven aan de herhaalde verzoeken van de curatoren om boeken en bescheiden betreffende de diverse vennootschappen waarvan verdachte...
Datum uitspraak: 9-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid niet op die grond toewijsbaar omdat gedaagden geen bestuurder waren van de betreffende vennootschap. Eiseres krijgt niet de...
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schending zorgplicht bank bij Ponzi-zwendel van <Persoon1>, hierna P1. Toerekenbaarheid. Relativiteitsvereiste. Ontvankelijkheid individuele eisers (Dominee-arrest, HR 30 maart 1951, NJ...
Datum uitspraak: 27-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ponzi-fraude Van den B. Zorgplicht bank. Relativiteit. Bank heeft zorgplicht geschonden door het ter beschikking blijven stellen van betaalrekeningen via welke betalingen ten behoeve van...
Datum uitspraak: 3-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid ogv 2:248 BW. De omvang van de boekhoudverplichting als bedoeld in artikel 2:10 BW. Weerlegging van het in artikel 2:248 lid 2 BW gegeven vermoeden door het...
Datum uitspraak: 29-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering curator tot terugbetaling van uit oplichting genoten voordeel, ontvankelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, De Curator vordert terugbetaling van uit oplichting genoten...
Datum uitspraak: 4-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature