Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

60 Rechterlijke Uitspraken

60 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stichting Meavita Nederland c.s.
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW . Schending publicatieplicht. Veronderstellenderwijze wordt ervan uitgegaan dat bewijsvermoeden is ontzenuwd. Curator maakt aannemelijk...
Datum uitspraak: 11-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; enquêtezaak; onderzoek bevolen; commissaris benoemd
Datum uitspraak: 13-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK. Enquête. Afwijzing verzoek. Geen gegronde redenen tot twijfel aan een onjuist beleid of onjuiste gang van zaken. Geen patstelling binnen de organen van de vennootschap.
Datum uitspraak: 30-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Toepassing arrest van de Hoge Raad van 3 april 1992 (Van Waning/Van der Vliet, NJ 1992,411 met noot J.M.M. Maeijer). Nu gedaagde de volledige zeggenschap heeft over de...
Datum uitspraak: 16-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement. Stelplicht en bewijslast o.g.v. artikel 2:248 BW en inzake Peeters /Gatzen-vordering. Selectieve betaling in zicht van faillissement?
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het niet verlenen van goede zorg. Bestuurders hebben op enig moment moeten kunnen begrijpen dat daardoor het voortbestaan van de onderneming op het...
Datum uitspraak: 26-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

hoger beroep van tussenvonnis; bewijsvermoeden van art. 2:138 lid 2 BW, publicatieplicht, administratieplicht; onrechtmatige daad rechtspersoon jegens bestuurder t.t.v. surseance een...
Datum uitspraak: 20-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige selectieve betaling aan zustervennootschap. Voorzienbaarheid benadeling schuldeisers. Indien de vennootschap de bedrijfsactiviteit heeft gestaakt en de bankschuld wordt...
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

advisering financiële dienstverlener over consumptief krediet en betalingsbeschermers - boete - onvoldoende informatie ingewonnen om daarop advisering te mogen baseren - art. 4:23 Wft -...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature