Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

239 Rechterlijke Uitspraken

239 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Multiple entry visum / overschrijding geldigheidsduur / vestigingsgevaar? In het besluit in primo en de beslissing op bezwaar heeft verweerder gesteld dat eiser niet heeft voldaan aan de...
Datum uitspraak: 17-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Mvv / gezinsleven / belangenafweging / Sen / Tekle / motivering Eisers bevinden zich in Congo. Hun ouders wonen reeds lange tijd in Nederland en zijn genaturaliseerd. De rechtbank stelt...
Datum uitspraak: 17-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Mvv-vereiste / artikel 8 EVRM / artikelen 17 en 23 van het IVBPR Zoals de Afdeling heeft overwogen bij uitspraak van 9 november 2007 in zaak nr. 200702675/1 ( LJN: BB8353 ) omtrent het...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1 /80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener Vaststaat dat in de geschetste arbeidsverhouding van eiser alle drie elementen –...
Datum uitspraak: 21-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om naturalisatie / verlies van oorspronkelijke nationaliteit / motiveringsgebrek De rechtbank stelt op grond van het dossier vast dat eiser bij indiening van het verzoek om...
Datum uitspraak: 4-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Naturalisatie / vijf jaar eis Bij naturalisatie mag niet de eis worden gesteld dat onmiddellijk voorafgaande aan de beslissing vijf jaar toelating en hoofdverblijf in Nederland moet...
Datum uitspraak: 2-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Subsidiair karakter verzoek Vastgesteld moet worden dat appellant in zijn brief van 20 januari 2005 tevens gemotiveerd heeft verzocht om verlening van een verblijfsvergunning regulier...
Datum uitspraak: 18-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing vovo / ongewenstverklaring / 1F / Afghanistan Khad/Wad / concrete aanknopingspunten voor twijfel aan juistheid deelambtsbericht Verzoeker is bij beschikking van 15 oktober...
Datum uitspraak: 27-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Fair play-beginsel / kennisneming van stukken eerst in beroep Het inwinnen van advies bij het BMA is een essentieel onderdeel van de besluitvormingsprocedure van verweerder. Eiseres...
Datum uitspraak: 8-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht driejaren beleid. Na afschaffing van driejarenbeleid gaat vreemdeling aan paspoortvereiste voldoen. Nu niet is aangetoond dat hij vóór 1 januari 2003 voldeed aan het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature