Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in...
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 juni 2013, kenmerk DGNR-RRE/13002914, heeft de staatssecretaris aan ProRail B.V. een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw...
Datum uitspraak: 12-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heeft verkoper onrechtmatig gehandeld door vervuilde grond te verkopen én door noch de vaststellingsovereenkomst die met andere bewoners is gesloten noch de Garantieregeling van...
Datum uitspraak: 17-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

vereenkomst van koop en verkoop van aandelen in een productiebedrijf. In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de overeenkomst zal zijn ontbonden indien...
Datum uitspraak: 19-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Koopovereenkomst onroerende zaak; ernstige bodemverontreiniging; bekendheid bij verkoper?
Datum uitspraak: 10-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Bodemverontreinigingl. Relativiteitsvereiste. Art. 75 Wbb (Wet bodembescherming).
Datum uitspraak: 27-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanslag ontgrondingenheffing door de heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant te hoog vastgesteld. De aanslag wordt door de rechtbank gehandhaafd op het door verweerder bij...
Datum uitspraak: 28-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tegen gemeente in verband met verontreinigde grond. Overgang van de vordering op huidige eiseres na splitsing van de oorspronkelijk eisende vennootschap? Terugkomen op eerdere,...
Datum uitspraak: 10-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 november 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer , voor de op- en overslag van...
Datum uitspraak: 8-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben, op grond van alle relevante omstandigheden en de wederzijdse kenbare belangen, over de gestelde gebreken tijdig geklaagd bij gedaagde. Eisers kunnen terzake van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature