Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoofdverblijfplaats vamn het ene kind bij de man en van het andere kind bij vrouw, nu dit een evident financieel voordeel oplevert. Op de draagkracht van de man wordt de behoefte van het...
Datum uitspraak: 4-3-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Dat partijen er in hun huwelijk voor hebben gekozen vanaf 2008 in een andere vorm samen te leven dan permanent onder een dak, betekent niet dat er sprake is van verbreking van de...
Datum uitspraak: 26-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 februari 2012 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot huurtoeslag en het kindgebonden budget van [appellant] voor het jaar 2012 op nihil gesteld. Bij...
Datum uitspraak: 29-5-2013
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie en co-ouderschap. Wijze van toedeling van kosten kinderen aan ieder van de ouders. Hof sluit in deze vechtscheiding aan bij hetgeen partijen om fiscale redenen hebben...
Datum uitspraak: 25-7-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitwerking verrekenbeding; verrekening overeenkomstig verhouding overgespaard inkomen en privévermogen; belang van kasstromen; benoeming deskundige voor waardering van aandelen op basis...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding geregistreerd partnerschap. Co-ouderschapsregeling. Berekening behoefte kinderalimentate rekening houdend met co-ouderschap conform Tremanormen. Parneralimentatie. Wegens de...
Datum uitspraak: 1-4-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 1:392 lid 2 Burgerlijk Wetboek bestaat deze onderhoudsverplichting ongeacht de behoeftigheid van het kind. Vaststaat dat de vrouw, de moeder van [jongmeerderjarige],...
Datum uitspraak: 30-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan de orde is artikel 4:35 BW , betreffende een som ineens ten behoeve van een minderjarige (en jong meerderjarige) voor verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie uit de erfenis...
Datum uitspraak: 6-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar niet-ontvankelijk. Tussen partijen is niet in geschil dat namens appellante een, correct geadresseerd, aangetekend poststuk is verzonden aan de Svb te Rotterdam. Het is...
Datum uitspraak: 27-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overtreding inlichtingenverplichting. Eisen bij aanwending bevoegdheid tot het opleggen van boete en het bepalen van de hoogte daarvan. Toetsing bestuursrechter.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature